Sunday, April 1, 2007

Wakar Yabon Bawa Jangwarzo (1790)

Bada razana kigon tama
Dan Alasan mai tambari
Bada razana kyauren gari
Bawa kai na magajin gari
Ki gudu sunan sa ne
Sa gudu sunan sa ne
Ni ban ki biya Bawa ba
Ga sirdina aje
Linzami na aje
Kaimi na nan aje
Turkena na nan kafe
Sai rashin doki ag garan
Ba batun yaki munka zo ba
Gaisuwar mutuwa mun ka zo
Da batun yaki mun kazo
Wurno bata yini ko ta kwan
Shiki da dole, tawayen gari
Kankanana nan kajinmu ne
Wadan Galadi, wadan Tubali
Manya-manyan kajinka ne
Kar ka tam musu, sai ran buki
Dan Taka'ida jigon gari
Uban Dawaki Salami
Yai karo da samarin Jitau
sun jisshe shi gaton kaddaji
Hal wayau ma bai tashi ba
Mutan Badarawa ku daina bugun Tanmbari
bawa bai zaka dominku ba
Ku zo mubi jigon gari
Ko mu samu Dawaki mu hau
Da muna tafiya ta gaya mun ka bi
Ko kaya bata soke mu ba
Bawa na Babari, dan Alasan mai shisshinniya
Dan Taka'ida shingen gari
Bawa kai naka bi, babu wargi
ku zo ku bi mai bada kaya
Ko kusan girma nan garai
Ni abinda nike so da kai
Ko ina zaka zo dud da ni
Ni gareka nike taulahi
don in sami farin zuciya
Baiwa kai ka tsiro cin gari
Dan Alasan mai arziki
Yan'uwa ku zo u bi mai arziki
Ko mu sami dawaki mu hau

1 comment:

Benny said...

Any kind of a few replica watches attain a larger well wheel to duplicate the effect, although they don't arrive close to appearance of the period on rolex replica sale. Rolex in which the United Kingdom in the 1914 Joe ended up awarded the Hong Kong Observatory presented the first to watch the exquisitely detailed of the A-level certificate, and global positioning system with the rolex replica sale to share typically the award when specific keiki. Beadset diamond bezel with 25 round cut expensive diamonds and 4 sapphires set in replica watches effervescent wine diamond dial complete with 10 round cut down diamonds, scratch-resistant opal conversion crystal and replica watches uk. You would run into watches in variable looks and styles such as classic, adventure, acetate, wood, stainless steel numerous. This letter indicates the year that the fake rolex sale was produced.