Monday, March 26, 2007

Batijjaniya; Daga Alu Dansidi Sarkin Zazzau

Sarkin Zazzau Alu dan Sidi, shine sarkin Zazzau na farko da turawa suka fara nadawa, bayan sun ci kasar Zazzau. Ya mulki kasar Zazzau, tun daga 1903 zuwa 1922. Ya samu matsala da turawa, domin banbancin ra'ayi, wanda hakan ya sanya suka cire shi. Fasihin marubucin wakoki ne, kuma zamu kawo muku wakokinsa da dama. Da yake cikakken Batijjane ne, wato mabiyin darikar Tijjaniya, shi yasa muka fara da wakarsa ta Shehi Ahmadu Tijjani.

Na sha ruwan bege dada ni bani ji
Da gani ba, sai na zo gurin Tijjani

In na fito can zani nan in dawayo
Ni zani birnin Fas wurin Tijjani

kai mai zuwa Fas dakata mani zani nan
In yo ziyarar Ahmadu Tijjani

Shehunmu Ahmadu anka ba al-Fatihi
Budi Lima ughliqa sai Tijjani

shi anka ba al-Khatimi ga lima Sabaqa
Kuma Nasirul Haqqinmu sai Tijjani

Bil haqqi wal hadi kasan shi anka ba
Wa ila siratul mustaqim Tijjani

Wabi alihi ya Rabbi haqqa li Qadarihi
Miqdarihi ya al'Azim Tijjani

Sabkakkiya take inda Rabbil Izzati
Ita anka saukowa Wali Tijjani

Domin wadanda su kai shahada ran Badar
Don Makka duk da Madina don Tijjani

Ya Rabbi don Taurata har Injilu duk
Da Zabura har Furqanu don Tijjani

Domin safa don Marwa don Hajaral lazi
Sunansa Arfa, Rabbu don Tijjani

Domin Badiha Rabbu domin Zamzamu
Da Mukamar Ibrahimu don Tijjani

don hajaral Aswadu wanda kaba alkawal
Ran tambaya kalubale Tijjani

2 comments:

Cherry Adom said...


Prada Replica Bags designers actualize appearance trends and tendencies for abounding years. The elegance, aloof aftertaste and top superior of Prada handbags became able-bodied accepted all over the world. Prada cast has a abundant history that started in 1913, if Mario Prada opened a baby accomplish that produced handbags and clothes from leather. Prada started with alley handbags that were beautifully busy by crystals and finewood. These handbags became acutely accepted because of their aloof elegance. They were a assurance of dignity and absolute taste. Nowadays abounding things changed, Prada handbags are accepted all over the world, but Chanel Replica Handbags triangle adumbration is still a assurance of top status.

yoy You said...

In a word, the Hermes Handbags are fabricated for females who honey spending their money on handbags.And you can bolt the best Louis Vuitton handbags designs for bargain costs.These canicule a well-dressed woman seems abridged after a Christian Dior.The movement was initiated in the United States, there are about five, where subsidiaries of watch brands have developed e-shops. The Americans soon became familiar with the Swiss Watches Web. A question of culture, but also and above all a Omega Watches matter of size of the territory.