Friday, March 23, 2007

Hawainiya - Mal Tijjani Tukur Yola

Tukuici ga Magaji Galadima

****

Idan banda karya rashin kunya
A dakinka jaki ya zage ka?

A ce wai kiyashin cikin rami
A zaga gari yafi Hankaka?

A murya ace Kurkudun daji
Akan Bushiya yafi Gauraka?

Wajen kwarjini wai ace Akuya
Tana dara zaki abar Shakka?

A ce kai mutum duk tunaninka
Biri wai a can dawa yafi ka?

A tashi ace maka dan Babe
Yana zarce tsuntsu kana dauka?

A ce maka danjinjirin mako
Kawai ya tashi ya bika?

A ce gashi Zaki yana ruri
Kawai "Kwa" na Kwado ya kore ka?

Idan banda an raina wayonka
Ta yaya aboki da girmanka?

A ce maka ga wani inhihi
Na jikanka wai shi ya girmeka?

Kawai dan da kaine ka haife shi
Mutane suce shi ya haife ka?

Dila inda ya kai wajen tsiwa
Yana cewa Zaki ina kin Ka?

Ta yaya ace gaka ga Malam
Kace Jahili sai ya kareka?

Kawai dan anace da kai Zaki
Su Karkanda sai su ji tsoronka

Idan banda wauta da shashanci
Ta yaya Tabo zai rike Dirka?

Ta yaya a zafi wajen harbi
Duhu a gama shi da cinnaka?

idan banda dajin akwai duhuwa
Ta yaya Maharbi yake shakka?

Zaman nan da sake a dai duba
Idan babu Taki ana shuka?

Idan ba ruwa rayuwan jama'a
Ina zata je, ko akwai iska?

Idan ba abinci ina Homa?
Idan ba kudi wa yake harka?

Da niyya ka cinna wuta daki
Kace masu fetur su zo gunka?

Idan garwashi an zubar a kasa
Idanunka sun ganshi ka taka?

Idan wani zai baka Rumbunsa
Yana ce da kai ka kashe kanka?

Kawai don gudun kar a zarge ka
Kana kin fita tallafin kanka?

Ganinka batun nan na wasa ne?
Kana kin nasihar masoyinka?

Abin ya wuce hira ko Bilhu
Ka tauna da kai da makwabtanka?

Idan har kilu zata jawo bau!
Su Tijjani kwayar suke dauka?

Ka ringa kula kar ka sha gwaiba
Kawalwalniya kar ta dauke ka?

Aboki idan gaskiya ka rike
Ka lura da duk masu kaunarka?

Saura kuma kwaji daga gareshi, batun ko wa yayi wakar, kuma me yasa aka yi ta. Ni dai dama nayi alkawarin zan kawo ta.

Muhammad Fatuhu Mustapher

1 comment:

Cherry Adom said...

In Hermes Replica handbags accumulating every backpack has two variants of altered size. Prada Fair Accoutrements are ablaze of course: there are white, green, pink, red and dejected handbags. The ablaze apple of Prada Fair Accoutrements is a abundant allurement and a present for all Prada fans.Few capital stuffs that all women will accept got in their armoires will be clothing, shoes and rings. There are aswell a abundant abounding added accessories that adult women would ambition to accept in adjustment to enhance their looks and style. These fashionable females, who not alone accord accent to their clothes and shoes, but aswell admiration Replica Handbags uk accessories an important area of admonishment themselves, access an bend aloft all added girls.